Navigacija online dating

Večina se jih strinja, da je živel, poučeval in ustanovil meniški red, vendar ne sprejemajo soglasno vseh podrobnosti iz njegovih biografij. V tej zgodbi kmalu po rojstvu princa Gavtame na obisk k očetu, kralju Šuddhodani, pride astrolog in mu prerokuje, da bo Siddhartha postal velik vladar ali pa se bo odpovedal materialnemu svetu in postal svetnik, vendar je vse odvisno od tega, ali bo videl, kakšno je v resnici življenje zunaj zidov palače.Po mnenju britanskega religiologa Michaela Carrithersa obstajajo trdni razlogi za dvom v tradicionalne zgodbe, vendar: »so osnovna dejstva njegovega življenja resnična: rojstvo, zrelost, odpoved, iskanje, prebujenje in odrešitev, poučevanje, smrt.« Prav tako britanska religiologinja Karen Armstrong je v svoji biografiji Bude zapisala: »Zaradi tega je težko napisati Budovo biografijo, ki bi ustrezala sodobnim kriterijem, ker imamo na razpolago zelo malo podatkov, ki so zgodovinsko točni ... Šuddhodana je bil odločen, da njegov sin postane kralj, zato mu je skušal preprečiti izhod iz palače.Zgodnejše biografije, kot so Buddhačarita, Mahavastu iz šole lokottaravadin in Lalitavistara sutra iz zgodnje mahajanske / sarvastivadske šole, se vsebinsko razlikujejo od zgodbe iz Džatak.

navigacija online dating-41navigacija online dating-29navigacija online dating-79

Po mnogih dneh mu je končno uspelo zdrobiti umske okove in se odrešiti od cikla trpljenja in ponovnih rojstev ter postati popolnoma razsvetljen (sanskrt: Umrl je pri 80 letih (483 pr. Pisanje je bilo v Indiji v času Gavtame redek običaj, zato so si vse, kar danes vemo o njem, njegovi učenci skrbno zapomnili. Pred tem je bil tudi na zahodu budizem znan predvsem po izvornem imenu, Izogibanje nemoralnih dejanj in gojenje pozitivnih dejanj se imenuje šila (iz sanskrta: »etično ravnanje«).

To znanje se se je nato ohranjalo preko ustnega izročila, dokler ga niso zapisali—verjetno med 1. V budizmu se karma nanaša na tista dejanja (telesa, govora in uma), ki izvirajo iz namere uma (sanskrt: ).

Budízem je religija in filozofija, ki izvira iz indijske podceline in obsega raznoterost tradicij, prepričanj ter praks, ki naj bi večinoma temeljile na učenjih Siddharthe Gavtame, bolj znanega po imenu »Buda« (kar v sanskrtu in paliju pomeni »prebujen«). Theravada ima veliko število pristašev na Šrilanki in v Jugovzhodni Aziji.

Buda je živel in učil na vzhodnem delu indijske podceline med 6. Mahajano najdemo v Vzhodni Aziji; vključuje tradicijo čiste dežele, zen, budizem ničiren, tibetanski budizem, šingon ter tendai.

Budizem zagovarja, da ne obstaja jaz, ki je ločen od ostalega vesolja (doktrina anatte).

Ponovno rojstvo v sledečih življenjih moramo razumeti kot nadaljevanje dinamičnega, nenehno spreminjajočega se procesa »soodvisnega nastanka« (sanskrt: ), ki je pogojen z zakoni vzroka in posledice (karma), zato ni nekakšna transmigracija ali potovanje duše iz enega obstoja v drugega.

V zgodnjih budističnih učenjih, ki si jih do neke mere delijo vse današnje šole, je pojem odrešitve (sanskrt: )—cilj budistične duhovne poti—tesno povezan s pravilnim razumevanjem vzrokov za pojav umskega trpljenja in neudobja.

S spoznanjem prave narave navezanosti razvijemo ravnodušje do predmetov navezanosti ter se na ta način odrešimo od trpljenja ().

Dve zelo pomembni učenji sta soodvisen nastanek in praznina.

Temelji budistične tradicije in prakse so Trije Dragulji: Buda, dharma in sangha (skupnost).

Po nekaterih razvrstitvah je vadžrajana—razširjena je predvsem v Tibetu in Mongoliji ter v bližnjih predelih Kitajske in Rusije—znana kot tretja veja budizma, drugi pa jo uvrščajo v mahajano.

Tags: , ,